> vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
Bê? ma?c H??i nghi? qu??c tê? “T??ng lai cu?a th?n la?ng li?ch s?? va? c?ng b?? “V?n kiê?n tha?nh qua? Mi S?n”
 M?i nh?t:2019-06-14 17:56:08   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

Sa?ng 12/6, H??i nghi? qu??c tê? “V?n ho?a 2030 – S?? pha?t triê?n cu?a tha?nh thi? va? n?ng th?n: T??ng lai cu?a th?n la?ng li?ch s??” ?a? bê? ma?c t??t ?e?p.

\

Trong th??i gian diê?n ra h??i nghi?, h?n 180 kha?ch m??i, chuyên gia va? ho?c gia? ?ê?n t?? 43 n???c xoay quanh chu? ?ê? h??i nghi? “Cha?n h?ng th?n la?ng, c?ng kiên thoa?t nghe?o va? kê? th??a v?n ho?a” cu?ng tha?o lua?n c?ng viê?c ba?o h?? th?n la?ng li?ch s??, cu?ng hiê?n m?u hiê?n kê? cho s?? pha?t triê?n trong t??ng lai.

\

H??i nghi? la?n na?y ?a? ra tha?nh qua? nghiên c??u vê? ca?c ?iê?n hi?nh th?n la?ng li?ch s?? cu?a Mi S?n, X?? Xuyên, Trung Qu??c, chia se? kinh nghiê?m ba?o h?? th?n la?ng  li?ch s?? cu?a Trung Qu??c, th?ng qua “V?n kiê?n tha?nh qua? Mi S?n”, c?ng b?? va? ph?? biê?n 12 kinh nghiê?m cha?n h?ng th?n la?ng cu?a Mi S?n v??i toa?n ca?u, sau s??c phan ti?ch nh??ng chi?nh sa?ch va? a?nh h???ng cu?a v?n ho?a trong viê?c h??i nha?p pha?t triê?n vê?n v??ng cu?a ?i?a ph??ng, thê? hiê?n h?n n??a s??c ha?p da?n va? vai tro? cu?a v?n ho?a trong viê?c pha?t triê?n bê?n v??ng cu?a ?i?a ph??ng.

中国梦二肖两码中特